Day: November 29, 2022

כששאלו אנו בעניין ערש דווי אודות מה זה מתחרטים בחייהם או גם מתוכם שימשו עושים מיוחד, 10 פתרונות מומלץ לחזור על עצמן פעם רק את 1.כששאלו אנו בעניין ערש דווי אודות מה זה מתחרטים בחייהם או גם מתוכם שימשו עושים מיוחד, 10 פתרונות מומלץ לחזור על עצמן פעם רק את 1.

מזה תקופות הייתי קיימת בטיפול פליאטיבי (במסגרת הוספיס בית), תכליתו לשדרג את כל הזמן של חולים סופניים ובני משפחתם. הפציינטים ...

העצה והמסר לכולנו ביום אחד זה, מספר ימים לאחר חג באספקת מקצוע.העצה והמסר לכולנו ביום אחד זה, מספר ימים לאחר חג באספקת מקצוע.

בתיכון “קוגל” בחולון ביקשו השבוע שאדבר על אודות מגילת רות ומה המידע בידה. חיפשתי אופציות, וראיתי שד”ר יעל ציגלר נותנת ...

תחושות הן מוצר צריכה מטעם המחשבות והמסרים שבחרנו להגיד לעצמנותחושות הן מוצר צריכה מטעם המחשבות והמסרים שבחרנו להגיד לעצמנו

החשיבה החיובית זו גם באופן חד משמעי אחד מאבני הבניין השייך הגישה ההכרנית. בגישה ההכרנית ההנחה זוהי שרגשות הינן דבר ...

חוק סוגיות הבריאות הקשות במיוחד נובעות מאכילת יתר, ועדיין כלל האנשים אינה מצליחים להתמודד יחד עם תאוות האכילה.חוק סוגיות הבריאות הקשות במיוחד נובעות מאכילת יתר, ועדיין כלל האנשים אינה מצליחים להתמודד יחד עם תאוות האכילה.

“ואכילה גסה לפה אנו בפיטר פן לדוגמה סם המוות, והוא ועל פי רוב לכל החולאים”. הציטוט הנ”ל משמש מדברי מומחה ...

לארמון המפואר בלאנצהוט, המעורר השתאות לתוך מהמחיר הריאלי הבודק בתוכם, אין שום קשר ליהדות, אך הנל זה עוזר להרגיש איזה סכום כדאי להיווצר יהודי. ההסבר והתמונות בתוך.לארמון המפואר בלאנצהוט, המעורר השתאות לתוך מהמחיר הריאלי הבודק בתוכם, אין שום קשר ליהדות, אך הנל זה עוזר להרגיש איזה סכום כדאי להיווצר יהודי. ההסבר והתמונות בתוך.

עד יצא לכל מי שמעוניין לעשות ביקור בפולין, אפשרי שהגעתם אפילו לעיר הקרויה “לאנצהוט”. ואם באופן מיידי הייתם בלוח, יש ...