Day: May 19, 2023

שסע קרוב יותר להתמכרות לסמים וטיפול בפוביה 542 סיכום: קישור הגיע מתנהל במחקר הכול על תרופה שלכאורה יכולה לטפל בפוביות. ...

דברים בסיסיות אצל סוציופוביה 616 סיכום: לינק זה דן בהפרעת חרדה חברתית. הגיע נודע ואלו שנקרא פוביה חברתית. זוהי תהליך ...

המרה במיטבה – Pdf לטקסט 522 סיכום:האופציה השנייה היא בעצם לדרוש אחר ברשתות אפליקציות המאפשרות להמיר קובץ PDF לקובץ TXT ...