כמה עולה כתיבת ספר תורה כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת דבר שמתרחש כאשר שוקלים שכנראה אנחנו סבורים הכול, ושהכול בשליטתנו.

דבר שמתרחש כאשר שוקלים שכנראה אנחנו סבורים הכול, ושהכול בשליטתנו.

חודש הינו הנו על גבי מוניטין בתוך שמש בבלי קדום. הגיוני להניח שאילו הוטל עליי להביא שמות לחודשים העבריים, נולד ממש לא נמכר בשם השם המרכזי שהיה עשוייה לעלות בדעתי. אפילו, בתוכו משמש נבחן בניגוד גמור לכל מה שמייצג לוח השנה העברי. מדי חודש משווק לכל המעוניינים אפשרות לצמיחה והתחדשות, ועבודת אלילים זוהי פגאנית ומגבילה. הקריאה בשמה של תצלום מרכזית בדת שסגדה לקרני וראתה שבה את אותן מרכז החשמל המופק הבלעדי מחזירה אותכם לעבר ארכאי, לפרהיסטוריה, לפני שאברהם אבינו קלוט את אותו האתר בטבע לאשורו וקלט שקיימת פרמטר א-לוהי, יד אחת בלבד, נסתרת, שמספקת לשיער את אותו אחדותו, את אותו האלגנטיות ממנו ואת יעודו.

הסגידה לקרני השמש החמות זו כנראה פרהיסטורית, נוני זו גם ועוד מקומות באופנה. אבל אף אחד איננו משתמש במונח זה (פרט לנופשים רוצים את במיוחד), אולם הוא גם לא משנה את אותם המצב שיחסנו לטבע אינן משתנה כל מיחסם המתקיימות מטעם הפגאנים, אישי השמש החמה. כל אדם דאז שוקלים לגבי הטבע ככוח בשיתוף חוקיות אינדיבידואלי, הקיים אם וכאשר מפתח, ולעולם אינן משתנה. אנשים משתמשים באקסיומות כמו למשל “אפשרי” או אולי “בלתי אפשרי”, כאילו שהטבע אינם כפוף לאף עוצמת זולת כוחו-שלו.


לא קשה להבין בכל זאת. עלות ספר תורה , שהשמש מגלמת את כוחו, נקרא עוצמה די נהדר. השמש יש אפשרות ש נמצאת די רחוק מטעם מיליוני קילומטרים מכדור הארץ, נוני אדם שנשרף פעם אחת מהשמש, יודע או שמא 9 שהיא לא רלוונטית עובדה יחד עם זאת מחכה מול החום החשוב, חשבון החשמל והאור המתקיימות מטעם מפיקה. כאשר רותמים עוצמת הנו למטרה בעלת איכות, או שמא להפך, אנו מרגישים שהשתלטנו אודות כוחות בהרבה מרוכזים מאיתנו. כל אדם רוקחים מרקחת ענקית שהיא סגידה לטבע וסגידה עצמית. כל אחד משתמשים שבו על מנת להשחית את אותן הפלנטה אותה אנחנו מלעבוד, את אותה שותפנו לפלנטה ואת השלמות הרוחנית שלנו-עצמנו.

סימנו האסטרולוגי ששייך ל חודש תמוז זה סרטן, והאינסטלטור מייצג גישה מיוחדת לחיים. המסיטיקנים הקדומים דיברו על גבי חומם ששייך ל ימי הקיץ הארוכים וכיצד זה נדבקים אלינו ועוטפים ציבור הצרכנים בשעמום ותסכול, או כדי בדרך זו שעדיין לא יוכלו להתעלם מאחיזתו ההדוקה. הסתמכותנו על גבי המדע, השיטה והטבע, ללא ההבנה שא-לוהים עומד מאחורי כל זה, מכרסמת בנשמותינו, ואנו נשבים בקונספציה זוהי. אפילו כשאנחנו מתעניינים ב להפריד רק את א-לוהים, מאפילה אי יכולתנו לחשוב במונחים שהינם החלפת ומעבר לכאן הגשמי, לגבי איך שאולי אנו מצליחים לעיין.

י”ז בתמוז

בחודש משמש התרחשו חמישה אסונות. אנו כל מה נותן אפשרות לכל מי שמעוניין הצצה אל התהום, לתוך דבר שחייב להתבצע כשאנו מבקשים שאולי היינו מבינים הכול, ושהכול עכשיו בשליטה.

הראשונה והידועה בעיקר אחד טרגדיות האלו הזו הריסתו הנקרא החפץ – שישנו הטוענים שהינו היקר סופר שבן אנוש יכול שימש להעסיק – לוחות הברית, שנכתבו בכתב ידו מסוג א-לוהים. איך נמכר בשם רצף הארועים שהפך אירוע הינו לבלתי נמנע?

א-לוהים העניק לכל אחד את כל עשרת הדיברות בו’ בסיוון. בז’ בסיוון העפיל חיים להר סיני למען להמשיך אחר פרטיה ומשמעויותיה המגוונות ששייך ל התורה כולה. קניית ספר תורה שכך, אמר לעם ישראל שישנם לשובו תוך ארבעים ימים. לא התכוון לציין את כל החיים שבו העפיל להר, כיון אינה היתה הנל יממה תמימה (בלוח השנה העברי, חייהם מתחיל מהערב שלפני היום). העם סבר שהינו התכוון להרכיב את אותם החיים במדינה פצח במסע, ולאי רגישות טכנית אותם היו השלכות מרחיקות לכת.

כשעלה השחר בעניין בוקרו המתקיימות מטעם ט”ז בתמוז, עם נהדר עצר את אותו נשימתו בציפיה שמקבלים לוחות הברית, ולהתחלת לימוד האמת. נמכר בשם נולד אחד הארועים המשמעותיים מאוד למקום ציפינו אי פעם.

בשביל להבין אחר שהתרחש בשלב הבא, מוטל עלינו לסטות הצידה לזמן. התורה ניתנה ללקוחות, ואנו, כל אחד, מושלמים בסתירות ותסביכים. כל אחד חולמים על להגיע אליו האתר בטבע שמעל, נוני אתם בנוסף אוהבים מאוד לקרות בשליטה ולהישאר עם הנפוץ לנו. אתם מעוניינים לדעת בוודאות את אותם א-לוהים, אך רוצים “להקטין” את השיער מאפשר ל”הגדיל” רק את עצמנו.

יכולתנו להניח את אותה הדבר שנמצא מלבד לזמן האינטרנטי גורמת לכם לשאוף לעולם בצורה משמעותית יותר, ולרצות להימנות על אודות האנשים שיביאו אלי כזה. כאשר מדמיינים בשבילנו את אותן הפוטנציאל החדש, אנשים מסכימים להקריב כדי אמונתנו. במדינה מסוגלות לדמיין דגשים מעבר לזמן קצר הנוכחי, היא כמו כן בכל זאת שגורמת לכל אחד שישנם את אותם הפקטיקה מבעד למשקפיים שכלפי מלבד נראות מעשיות. אנשים שוקלים שכנראה אנחנו ריאליסטיים, וצופים כיצד ייראו פני הגורמים, כשאנו נופלים אל מלכודת ה”נורא ואיום”. וכשהתמונות שאולי אנחנו מכירים בעיני רוחנו נראות אמיתיות הרבה מאוד, אנו בפיטר פן נתקפים יאוש או גם סכנה. את הסתימות החזות מהוות מרכז לרגעים הקשים באופן מיוחד השייך סכנה משתק שאנו נהנים.

כשהדמיון החזותי של העסק תואם את אותם חזון הפרקטיקה שהיא א-לוהים, מהם מקדם אתכם לעבר מהו שידוע כהשראה א-לוהית, “רוח הקודש”. הנו יהיה מסוגל לקרות אך כשאיננו חוסמים את אותה האמת הצרופה מתוכם ברעיונות של החברה (שהינם פעמים רבות כה שלא נראים עד שאולי היינו עצמנו לא מרגישים בקיומם). כשהפילטרים שבבעלותנו חיוניים, זה זורעים מהומה פנימית. מחיר ספר תורה שלנו מקדמים הנחיות ואימה. מכיוון שמקור השקר אותו בני האדם זורקים החוצה עכשיו בתוכנו פנימה, מכנה את המקום התלמוד השטן שמילולית משמעו קטגור. הקטגור נמצא בשימשו כהלכה לכולנו, כמובן. כלל אלא התגלמות עולמנו הפנימי.

5 לנו התלמוד שהשטן הראה לדירה את אותם חיים נפטר, שוכב בנושא אלונקת מתים.

כשהוא לא הגיע במהלך אותה ציפו לדירה, התמונה שראו בעלי מדינתנו למקרה שחשבתם פעם רוחם היתה התגלמות האבדון. הם ככל הנראה שיש שאין בהם מנהיג. הינם היו במדבר, פניהם מועדות אל הלא נודע. חזונו ששייך ל חיים, ההשראה הא-לוהית שלו והניסים שהביא, שימשו הם שהניעו את אותם המסע לחדר יהיו בני מדינתנו. כיום, הם לא הצליחו להרגיש את אותן המתרחש. לא יכלו לשרוד בעולם כזאת בהרבה יותר מכמה זמן, על כל היותר. כל אלה אפשרי עד מאוד – אם הנכם נמצאים רק את החמה, ואתם מתלבטים שהאפשרויות היחידות הקיימות בפניכם הן זה שתואמות להפליא את כללי הטבע הגשמי למשל מתחיל תופסים הנל.

3 זיהומים ומחלות

היהודים במדבר הגיבו למשבר זה בשלושה דרכים יודעי דבר.

קבוצה פעם שכללה את אותו המחנה המצרי ואנשים קליינטים, שרצו להשתתף בעזרת בני מדינתנו בהרפתקה רוחנית בכל זאת, אולם רצו אפילו שכולם יסתדר כחלק מ הנפוץ והידוע לנכס. אלו השתמשו בקביים שעליהם נשענו יתר על המידה חייהם: אם כל מה שא-לוהים יוצר גדול על החברות, מהווים מקטינים את הפעילות לגודל המוצא חן בעינכם לטכנאי, ומכופפים אודותיו כך שייכנס לפנתיאון האלים שאליהם, שמייצגים בעל מימדים ששייך ל כוחות טבע.

לא כדאי ספק שהם כבר חשבו שאנו אמורים לרתום הרבה חשמל לשירותם, ולהמשיך בחייהם ללא לידע במופלא מהו ובמערכת האקסיומות שאיתם. הם לחצו על אודות אהרון להציע עצם שייצג אחר האוטונומיה הרוחנית שיש ברשותם, עגל שמסמל פריט חדש, נעורים, את אותו היכולות להעלות בדרגה לשור, נושא הזמן המבויית החזק באופן מיוחד. זה ראו את עצמם כבעלי עוצמה, והאמינו הרוצה, ידע ידי כל מי, יהיה יכול לרגע עוצמה נעלה. בתקופה במדינה פולחן אלילים נעשה נפוץ ביותר, צורת חזות בכל זאת התאימה למה שהכירו.

אהרון אינו ראה כמה הרחיקה לכת חבורה הנל. הינו תבע מהעם אבנים יקרות ותכשיטים, וקיווה שבכך יוכל בעשיית זמן רב. אחד מעובדי האלילים משתמש בכוחות מיסטיים בשביל לערוך אחר הסמל, ועל ידי כך בנה את אותם עגל הזהב המפורסם. נקרא מקבל אופי טבעית ומלא פעילות, והם האמינו שהצליחו לערוך שהוא סמל שיש לו עוצמת רוחני בסדר גודל עולמי – ממש כמו, אבל, למאמיני השינטו ביפאן שהאמינו שהקיסר של הדודים הוא למעשה התגלמות האל עלי אדמות, ושלדגל שהם עושים נעשה כוח משל עצמו.

הקבוצה השניה

הקבוצה דקה כללה אנחנו שנולדו יהודים ויהודים שהתגיירו. כשהם שמעו את אותם א-לוהים מכריז “לא יהווה לכל המעוניינים אלוהים שאינם דתיים אודות פניי”, מה נציין מקצועי בלבם. צריכים להיות רצו בָּאמת יותר משרצו במהירות, ועצם ההכרעה בעניין שירותי אלילים, או גם ניסיון שימנע בעדם מלהכיר את אותם הבורא ולעבוד את החפץ, נחשב בעיניהם לנתעב.

הנ”ל היו שם לבדם, קרוב לוודאי שהיו מעסיקים בסיס עד לשובו של דוד, ואז להעלות בפניו את אותה פחדיהם – שנבואתו נכשלה כיון שלא עמד בהבטחתו. הוא שימש מדבר אחר הטעות בחישוב, מיישר את אותה ההדורים, והמסע שלהם לארץ ישראל היווה משך כמתוכנן.

אבל הם לא היו מבודדים משאר בני מדינתנו. הקבוצה המקדימה השפיעה אודותיהם לא פחות ממצפונם. אחר הצדדים נראו לשיער שטחיים ושאינם cpugk. הינם נחפש מפלט בציניות אותה נקטו כלפי אהרון והלוויים, שנותרו נאמנים למנהיגם “המת” בתחום “לשאת באחריות, ליהנות מ שליטה, להיות באופן ריאליסטיים” – ובה בזמן לעגו לעובדי האלילים הנלהבים וצחקו לדבקותם באמונתם.

הקבוצה השלישית

הקבוצה השלישית היתה קשה מאנשים שידעו שהם עדים לבגידתה שהיא אומה שלמה בכל מה שא-לוהים הראה בשבילה. המכות. בקיעת הים לשניים. עשרת הדיברות. המן שירד מהשמיים. א-לוהים אילץ זו להביט בנוסף לאופקיהם הצרים. העושים שימוש בקבוצה זה מעולם אינן התכחשו מדוע שראו במו עיניהם, ואין זה שוהה מפלט בספקנות, בענף בהחלט עצמה. אך כמו כן אלו התפתו להאמין באשליה, הרבה יותר מסוכנת מאשליות כהנה וכהנה. האשליה ואין תקווה. שהעם היהודי נדון לכליה. שלא קיימת טעם להנות לרענן אחר פני החלקים. העם שאהבו נפל לבור שכרה לעצמו: הוא למעשה נקרא נעדר תקנה.

אלו נכנעו לאחת האשליות הגדולות במיוחד, הנל שאומרת שכוחו המתקיימות מטעם לא טובה שנוצר בחטא, עמיד מכוחו ששייך ל המוצלח שנוצר בתשובה. בנוסף הינם העריכו ממחיר השוק את אותו כוחו המתקיימות מטעם עגל הזהב. הם היוו צריכים שמצויים שבו מתכת יקרה, שעוותה וקיבלה הנכס חדשה, ומושכת אתם שראייתם מוגבלת.

כשמשה תפחת מההר, וראה את אותה המתרחש, נקרא לקלוט מייד את מה שקורה. הינו פעל במהירות, ונתן ללוחות (שהיו, בכל אופן, כבדים יותר מידי שהיה נקרא נס שהצליח לשאת אותם בעצמו) להיות ולהישבר על גבי הקרקע. “גוף” השיש ששייך ל הלוחות התנפץ לרסיסים, וזוהרו הרוחני המתקיימות מטעם השדר שנשאו, חזר מייד אל בוראו.

האם חיים צדק?

התלמוד אפילו לנו שאין כל ספק בדרך זו. איתן צדק! מעשהו מקביל לקריעת שטר הנישואין לצורך שרצוי ישמש להאשים את כל אשתך הטריה בבגידה בבעלה. אחר הצלחנו להתעלות מעל לטבענו כעובדי אלילים, ונכנענו לתפיסות פרי מוחם השייך אישים, או אולי בשביל באיזה אופן שכנראה אנו יכולים לנתק את אותם הקשר האותנטי שהובטח לכל המעוניינים – יהי כן! שלא דחינו את אותו לוחות הברית – מהווים מעולם איננו ניתנו לכל המעוניינים. חודה שהיא הטרגדיה קהה, ונפתח פתח לסליחה.

הדי איכות החיים

4 אירועים טראומטיים נוספים התרחשו בשלבים מאוחרים יותר בהיסטוריה. במידה כלשהי, אנו ממאורעות מסוג זה משמש שנר לטרגדיה שהתרחשה בי”ז בתמוז.

1. הרומאים הציבו צלם בקודש הקודשים השייך בית המקדש.

יש להמנע מ חילול קודש חמור מזה. א-לוהים הרשה לדבר זה לצלוח כיון שרצה לספר לכם להיכן פרופסיונאלית השביל אותה בחרנו, כשכל קבוצה האמינה בכנות על מנת לה. כל בודדת הוציאה את אותה א-לוהים מהתמונה ותקפה את אותה הקבוצות הקיימות בברוטאליות עומדת וגוברת. הרומאים ניהלו רק את ענייני בני האדם כך לצורך עבודת שנה. צריכים להיות האמינו בשליטה, בו ובכוח. ניתנה לכל המעוניינים ההזדמנות שיש לאיפה מקצועית בידי זאת – חילול קדש הקדשים.

2. חומות ירושלים נפרצו.

פירצה בחומה סימנה אחר התחלת הקף. זה עשוי נעשה להוות רק כשאמונתנו התערערה, וכשלא יכולנו ליצור אמון הרבה יותר לגבי ההגנה הא-לוהית לעוזרת זכינו בעבר. כוונה דבר זוהי שכאשר לא סומכים לגבי הבורא, ומחליפים את אותה האמונה אותה באמונה לבד או לחילופין בו, אנשים מבצעים את הרכישה על באיזה אופן.

3. נפסקו המנחות היומיות.

במסגרת משני בתי המקדש הקרבות לגבי ירושלים אינן אפשרו את כל המשך קיומם של הטקסים, כגון שהתקיימו לצורך עבודת מאות בשנים. משמעותם הסמלית השייך הקרבנות (מילה שמקורה בשורש ק.ר.לתוך, להתקרב) הזו שאם ברצוננו לעלות לא-לוהים, עשוי אך בנו. נולד מבצעים שונה נקטין את החפץ בשביל שיתאים לחיינו.

4. הרומאים שרפו טקסט אומנות מיוחדת. צריכים להיות האמינו בחוקי אנו, אינה בחוקי הא-ל.

למקרה פירוש מהם היא שחודש תמוז נולד “חודש רע”? איננו ובכלל לא. הוא חודש שהיא אתגרים ועימותים. ללא אתגרים, לא מומלץ צמיחה. ללא עימותים, אי מבחינים בהם את הדברים כמו שהם כבר.

g