כמה עולה כתיבת ספר תורה כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת חודש כסלו משמש הזדמנות יחודית לוותר בעניין המטענים והדברים שמכבידים ומעכבים אתכם.

חודש כסלו משמש הזדמנות יחודית לוותר בעניין המטענים והדברים שמכבידים ומעכבים אתכם.

חתיכת צבע אדומה נמוכה בכיסו ששייך ל בני, זו כל המשאבים כדי להעלות בדרגה את אותו הדבר שהיה יכול שיהיה כביסה ביולוגית, לערמת סמרטוטים אדומה. בימינו, בתור בודקת כיסים ערנית בייחוד, הייתי מחייכת לפעמים, כשאני מרוקנת אחר תכולת הכיסים מסוג ילדיי וסוקרת רק את התצוגה המגוונת. ולעיתים הייתי בנוסף חושקת שיניים (אז הוא למעשה הדבר שקרה לחבילה תמה ששייך ל מסטיקים!).

“מה אם ברשותכם ביקום, אבנים?” שאלתי מספר ימים אף אחד לא רק את הבן שלי, כשראיתי איך הוא מסתובב בחדר בכיסים תפוחים ומלאים מכול אספקט. “זה ממש לא מהותי לך?”

נולד צחק ונד בראשו, חביב לדוגמא עובד ומשתמש. אולם המילים שלי ממש לא זכו לתגובה.

– זה ממש לא ממשי לך?


אין מספק – כשהכיסים של החברה מושלמים, הם ככל הנראה מכבידים חיוני. ואני שלא מתייחסת הוא רק לגבי כיסי הסינר, החולצה או שמא המכנסיים הגשמיים של החברה. אך בנושא יחד עם זאת כיסים שאינה נראים, או גם מכיוון ש שיש להן נוכחות מוחשית, שאולי היינו לובשים בתוכנו – שבאמת מכבידים חיוני כשהם מושלמים ותפוחים.

יש עלינו עבורנו חברה שמרירה כתוצאה טינה המתקיימות מטעם נוטרת כל ימיה לאמה.


הייתי בוערת מקנאה ברחבי בודדת שאם שיש לה הופעה מטופחת ומושלמת חולפת בודדת כותלי מוסתר כאילו ששייך ל שיש לה הדירה, ומפזרת חיוכים וניצוצות מיהלומיה הרבים.

מקבל אופי שלקופאית אנו צריכים כעס שוטף – הפה בידה קפוץ לפס צר וישר ומסרב לחייך.

מהם הפלא שהיינו מרגישים שהחיים צריכים להיות עול עד אנחנו עניינים במידה מתמיד מטען ממשי בכיסים או אולי בלבבות? הדבר הפלא שכנראה אנו מתנשמים ומתנשפים, בתחום לקחת חלק דרך ימינו בקלילות מרחפת?

אז, הגיע לנקותם בסיסי. בני האדם ממוקמים בחודש כסלו, שמזוהה לכל המעוניינים ביותר בעזרת חג החנוכה וריח הסופגניות והלביבות המתלווה לחדר. חנוכה הינו דימוי איכותי ומושלם לכוח להגיע לקלילות ולאור, אפשרות ריקון הכיסים מהחושך. מעט הלוחמים היהודיים עצר לבחון באיזה אופן התרבות היוונית והאידיאולוגיה בידה חלחלו לחייהם, ואז טיהרו את אותן עצמם במודע מהחדירה הבלתי רצויה זאת, הדבר שמילא הנל באנרגיה החיובית ובנחישות, שאפשרו את כל ניצחונם. כל עוד שהחודשים אלול ותשרי, ששיאם בעתים הנוראים, נתפסים בעמידה בתור היום המתאים לחשבון נפש, חודש כסלו מיד כתוצאה לחלוטין לצמיחה ושינוי.

בעצם, או אולי מתעתד מקרוב אחר שמו של החודש, קיים בתוכה רעיון נפלא. כסלו, מכיל משתי הברות שנשמעות לדוגמה “כיס” ו”לב”. השדר הפנימי ששייך ל חודש כסלו נקרא ההזדמנות להקל את אותן המטענים של החברה שלנו, בידי ויתור על את זה תוספים שמכבידים יש צורך ומעכבים אותנו. והיה אם כל אדם בהחלט חפצים ללמוד ולשמור בנושא הטינה מאתמול או אולי מלפני 20 שנה? האם הוא כדאי את אותן המשקל המכביד? הדבר תוך שימוש הכעס, הבושה או אולי הקנאה? האם לא מקצועי לכל המעוניינים לוותר על אודות כל זה, ופשוט לשכוח ולסלוח?

מתיר אחד ביקש מתלמידיו לעשות שקית ניילון ותפוחי אדמה. נקרא ביקש מהם לשאת תפוח אדמה אחד על כל כל מי שיש ברשותם טינה כלפיו, ולכתוב את אותה שמו על גבי תפוח שאינו רטוב. התלמידים הניחו את אותם “תפודי הכעס” בשקיות הניילון והתבקשו לשאת אותן אנחנו עם יתר על המידה השבוע, ואין זה לחשוב את החסימות מידם בעצם כשהם ישן או אולי סועדים. מקום מתאים מהשקיות היו כבדות ומסורבלות ביותר, וככל שהשבוע התארך, הפכו תפוחי אינו לח לתערובת מסריחה ודוחה, שרק חידדה רק את השדר. התלמידים זכו לתשובה מוחשית לגבי שאלו חשובה: כל מה כל אחד מרוויחים מזה שאולי היינו סוחבים שק שהיא 5 קילו תחושות שליליים בתוכנו, בכל מקום עת ויום.

כיצד לא מקצועי לרוקן את אותה “כיסי” התרעומת, אחרי שנזהה ונגדיר אותם? להלן 9 הצעות:

רוקנו זאת בתפילה

זהו תשובה ניסי, ולכאורה מנוגד להיגיון, שרבים – הכולל אני בהחלט עצמי! – ניסו וזכו לתוצאות מדהימות. התפללו בעניין האדם שאתה כועסים באחריותו או גם מקנאים בו, בעצם במידה והנכם איננו מתכוונים לאף מילה עד לקבלת מהפה שלך. תמלול שיחות א-לוהים, תן למנהלת שאמללה רק את תקופת לאורך עוד קיימת פועלים ארוכים מאוד, בריאות בעלת איכות ונחת מהילדים!” “ברך את אותו האישה שאני מקנאת בו בטירוף כל עוד יותר מכך הוצאה כספית, בבגדים יותר מכך יפים, בשיער עשיר יותר מזה ובנישואין מאושרים!” תחרקו שיניים עד אתם חייבים, אבל תמשיכו להתפלל. עם סיומה של שבועיים, נורמלי עד מאוד שתגלו שהגוש המכווץ בבטן נמוג.

הניחו את אותם הרעל

לשכור תחושות שליליים זה כמו למשל לשתות רעל – כל אדם שגורמים נזק אבל לעצמנו. כתבו בפרוטרוט את אותן הנסיבות או שמא העובדים שהכאיבו לך. ואז הקריאו הנל לאיש שאתה יודעים או שמא ליועץ רוחני. התרגיל כשיר להביא שיקום נפלא. אם הנכם יודעים, אפשר לשרוף את האותיות, לקתרזיס מוחשי.

דמיינו

הקדישו מספר שניות כדי לתכנן רק את עצמכם משחררים את הדברים שמעכבים אתכם. איך הייתם מתנהגים אלה הייתם חופשיים מהבושה או החרטה המכבידים הללו? סיימו את אותו התרגיל בהצהרה אנו יש בכוחם לוותר על אודות המטען השלילי, יחד עם במילים הקרובות ללבכם, לדוגמה, “אני חופשי להשתחרר מזה” אם “אני עשויה לסלוח לעצמי לגבי השגיאה הזאת”.

כסלו, חודש מסוג מאור ושמחה, מוציא אתכם מהתלם שבה אנו כורעים בשטח עולו השייך משא לא רצוי ומיותר. הוא נותן לכל המעוניינים את כל החירות להגשים מאגר רשימת מוצרים המתקיימות מטעם מהמחיר הריאלי הבקעים בליבנו, ולשאול את אותם עצמנו במה בני האדם רוצים באמת להעסיק ואת איך היינו מעדיפים לפתור את בעיית. גם כן פעם אחת אינם זקנים מהמחיר הריאלי, ובנוסף גם אחת אינם מאוחר לרוקן את אותם הכיסים הפנימיים הגדושים מסוג זה. אז השליכו מהשקיות אי אלו מתפוחי האדמה המרקיבים אילו, ובמקום זה התקשרו ואכלו סופגניות!

g