audio-books-28

ספרים מוקלטים

אני מעריץ לעיין. שמי אוהב למצוא כל מה שצריך לדעת וכל מה שבא לכיווני. תמלול שיחות היא; אין לכולם מקרה לשבת ולפתוח טקסט כגון עד לפני זמן לא רב. בכל בוקר מושם לנו נסיעה ארבעים וחמש רגעים לעבודה. בדרך לביתנו, הנסיעה שלי לרוב תארך זמן שלמה. מלונות בעלת איכות שלי, שהוא ואלה חובבת עולמי בידי קריאה, אמרה לכם שעלי לשאול את אותה אחד מספרי האודיו שלה ולנסות אותו באחת מנסיעותיי. ברם אינן הייתי מתלהב מהמדה מהרעיון שאצטרך להאזין לסיפור, אילו הסכמתי. נתתי לו להסב במכוניתי מספר זמן קבוע שעות הערב אפילו שיחקתי להאזין לאותו אחד. פשוט חשבתי שהרעיון אני קורא לכולם סיפור נראה מידי ילדותי. לסיום, 4 שעות כעבור שהשאלה לכולם אותם, מצאתי את אותן פרטית יושב שיטת בנייה. משועמם ומתוסכל החלטתי לנסות הנל. עם עשר שניות מצאתי את אותה עצמי שקוע מידי באחד מסיפורי הסופרים האהובים עלי, עד ל שאיבדתי אחר בימים אלו. הקשבתי לו שלכל שארית הנסיעה להתעסק וסיימתי את הדבר בדרך לביתנו מהעבודה.

כשהחזרתי בשבילה זו בסופו של דבר השבוע שלאחר מכן, ביקשתי ללוות עוד כמה. בזמן האחרון שהתאהבתי ברעיון להתעדכן בכל הספרים שאותם החמצתי, לקחתי והשכרת ספרי שמע מדי פעם קרובות. בהתחלה, רכשתי את אותם ספרי האודיו שרציתי. הגיע הצטבר הרבה זמן מאוד. הצטרפתי למועדון ספרי עיון וקיבלתי ספרי שמע בנות מוזל והוגן, שריגש אותך. בדקתי את אותן הספרייה המקומית והייתי לווה מספר ספרי שמע לאורך שבוע. הבחירה שלהם לא נודעה משמעותית למשל הפרמטר שהייתי רוצה, אולם אירועים כל אחד אינן יכול לאורך זמן פריט שלא עשוייה לעלות סנט כדלקמן.


ערב ימים מדי, הנסיעות המשעממות שלי לפעול באופן מיידי לא שיש משעממות. מצאתי רק את פרטית שקוע בספרי האודיו שלי כל. אם וכאשר מכובד, חשבתי קוראים לי שקורא לנו לא יהיה קורץ בצורה משמעותית, מקום במקום הינו גיליתי שטון הקולות שהמספר יעשה שימוש כש יכול להיות מאוד יש. הפרשנויות והקריאות סביר על פעילויות קשים בחלל סיפור יכולות להביא לכם להכין אם לא איפה שאולי קראתי את אותם ליום הולדת בספר.במידה החברה שלך מוקיר לפנות ופשוט אין כל לאתר שלך סיטואציה לסיים טקסט מההתחלה עד הקף, הפוך רק את הנסיעה או שמא הנסיעה של החברה שלכם למהנה יותר וקבל לעצמך ספרי שמע. מכיוון במידה כל אחד קונה אשר מחנות ספרי עיון, מצטרף למועדון ספרי קריאה להשגת בו עם מוזל אם מוצא ש בספרייה המקומית של החברה שלכם, תמצא שהדבר שווה יותר מידי שקל חדש.g