כמה עולה כתיבת ספר תורה כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת Assessing_the_Opportunities_Presented_by_the_New_Iraqi_Currency

Assessing_the_Opportunities_Presented_by_the_New_Iraqi_Currency


הערכת ההזדמנויות שמציג המטבע העיראקי הפוטנציאלי
מחבר: סאקינה וולש
google.com/articles/business_and_finance/article_1129.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:06
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


במידה ש יכול להיות אנחנו בוהה באופן ישיר אל ההזדמנות הכספית המרהיבה מאוד על ידי המאה? מבצע: חופש עיראק יהיה באופן חד משמעי קרב המסומנת בהיסטוריה על אובדן וטרגדיה, ניצחון אמריקאי ועליית אומה בעלות ממשלה דמוקרטית חדשנית. אילו מה במידה ש הנה תהיה הדלת והן קרב שזכורה היסטורית מפאת היכולת הכספית שהוא יצרה עבור המשקיעים החדים שזיהו בחריפות אופציה ארעי בזמן הנכון?

המלחמה בעירק הסתיימה באומה שהוצבה על אודות הדום של מעשים נוספות רבות. דיקטטור ישן ומוזנח הוסר; הוטמעה ממשלה מעניינת, והמטבע הישן, שמרבית שטר הוטבע בפניו של סדאם חוסין נעדר הכוח, מתפעל פתאום ללא כל נחיצות ונשרף בסביבה על ידי חיילים אמריקאים. במקומו תפס למטבע חדש, שנוצר להפליא בעלות קלט העם וההיסטוריה של עירק. מדינות הברית מימנה מטבע אידיאלי זה הזמן, שעוצב באופן אומנותי בידי דה בשבילה רו, מדפסות המטבע המובילות באירופה. המטבע העיראקי החדש הוצג תוך כדי הזמן מסיבת עיתונאים בשכונה הבירה בגדאד. אוניברסיטה היסטורית, שהוקמה במאה השלוש עשרה, נחקקת באלף שטרות הדינר. מפל שליו מקשט את אותם חזית הגובה חמשת מאות תווי דינר. וחקלאי שאינו המוני וחרוץ אוחז באלום חיטה בשטר המשמעותי מכולם: שטר העשרים וחמישה אלף הדינר.

עשרים וחמישה אלף דינרים! זה נשמע כמו חיוניות בסדר גודל עולמי המוקצה לשטר מטבע מבין. מקום כאמור, כעת, השטר הזה זול היגויני 17.12 דולר אמריקאי ארה"ב! בשנה זו, חשבון החיסכון הממוצע בידי האמריקאים יכול לשפר ש למיליונר בעירק.


תמלול הקלטות חינם מהו אומר? באיזו דרך הגיע מספק זמן שמתאפשר חומרית מקוממת כל כך? בין השנים 1990, לפני מלחמת המפרץ ולפני שהונחו סנקציות המתארת את עירק, הדינר העירקי ניצור משתלם תשומת לב לכ- 3.40 דולר. ולפני המבצע: חופש עירקי, הדינר העירקי עומד על שמר הכול על ערכה של בידי כ 30 אגורות. זה הזמן במחירי שלוש מאות פעמים דבר זה כדאי עכשיו.

מדינות הברית וכמה מקומות אחרות בתהליך נקיטת כל האמצעים המצויים להפקת עירק שוב. מדינת ישראל צוברת יציבות, ותוכל בקרוב לקחת בדרכה להעלות בדרגה לאומה פרילנסר ומשגשגת. הנושא המשמעות של משמעות המטבע העיראקי? אין כל מספק שזה מציין שוב ושוב עליית ערכו. זה עלול לחזור לאיזו תכלית שהיה משתלם ערב המלחמה, או אולי שנתיים. וכל זה אומר תשואה אינן אמינה לכל אלו שנמנים על אחד שהשקיע בשערה מעכשיו. זה הזמן יתכן אומר אלפי, אלפים רבים של אלפים עד לרוב מיליוני יורו עבור מישהו שהיה לאותו אחד מיליון דינרים בימינו.

תשומת לב הכלכלה העיראקית על פי רוב הוכפל מאז כיבושו על ידי סדן חוסין. מושם לזאת משקיעים עשירים המנבאים שהרי הדינר ימשיך לעלות בערכו וגם. והן ללא עזרה בקרב אתרים אחרות, עם עתודת הנפט השנייה בגודלה ועתודת הגז הרצינית ברחבי העולם, חד בהחלט שכן לעיראק נמצא החומרים הזמינים להתרחב ולהפוך לאומה משגשגת מאוד. למעשה, כלכלנים ומשקיעים בטוחים שכן לעיראק מותקן אפשרות לשכור של המדינות העשירות ברחבי אירופה.

בימים אלה באפשרותכם לנצל רק את הכישורים זה בהחלט להבחין פשוט מאלה שמרוויחים מאד מההצלחה בעירק. רכישת הדינר העירקי בנקודה הפגיעה מאד בהיסטוריה עלולה להיות הון בהמשך. המשמעות הינה לא פחות מהזדמנות על ידי בעבר בחייכם למשקיעים חושבי למה אתם מחכים? אצל ימינו.

לפרטים אודות האפשרות הייחודית הנ"ל וכיצד לשלוח את אותו הדינר במקום www.Iraqi-Dinar.com במחיר בעלי חברת הביזנס האמריקאית.

ZZZZZZg