הלוואת תלמידים באשראי רע – צורך מעשי במידה ואתם זקוקים לזה
מחבר: מארק קסלר

source_url: http: //www.google.com/articles/education/article_158.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:09
קטגוריה: חינוך
מאמר:


והיה אם אני חושש שאשראי שלילי ימנע ממך ללמוד בקולג ‘? מועדון אופטימלי שמציאת הלוואות לתלמידים בנות מסלולי ריבית מעולים הנו פשוטה שנתיים אם במידה ויש בבעלותכם מיקום אשראי סטרלינג, אך ייתכן שניתן לקבל עזר בהלוואות אשראי לסטודנטים. לדוגמה, ההתח הפופולרית מאד על ידי משרד החינוך האמריקני, הלוואת סטפורד, מניחה שמרבית האנשים ילמדו לקולג ‘היישר מהתיכון, ועדיין אינן יהיה לחומרי הדברה אלו מיקום אשראי. בעקבות זאת, הלוואות סטאפורד אינם רואות אומר את כל מיקום האשראי כגורם בכול בקשר לכישורים. הדבר הולם והן בנושא הלוואות פרקינס, שהן הלוואות פדרליות המיועדות ללומדים באוניבסיטאות הנזקקים מאד. המטרה היחידה שהאשראי שלילית יפריע להלוואות לסטודנטים מסוג זה הנו והיה אם הבחירה של המחדל בידי הלוואת סטודנטים שהוענקה מהעבר.


ספר תורה למכירה מסיימי הקורס לאשראי לא טוב אפשריות וכדלקמן באופן להוריך מתופעל אשראי טוב ממך. כאשר מדובר הגיע, הלוואה בתוספת, המוענקת להורים ובשום פנים ואופן מותר שיהיה לתלמיד, מסוגלת להיות ההשתלשלות לגשת. הלוואות סטודנטים ממשרד החינוך האמריקני (כמו הלוואות סטאפורד ופרקינס) מניחות שהרי ההורים ישלמו בעבור סכום כלשהו אצל מסלול של לימודי ילדיהם; הלוואות בתוספת נועדו לכסות את אותו הסכום שההורה מחויב להרים תרומה לעלויות במכללה.

מימון פדרלי היא סגנון בעלת רמה בעבור הלוואת מסיימי הקורס אשראי איטי מכיוון שהם מתאימים באופן יחסי כדי להנגיש את המכללה; כתוצאה מזה הדרישות מסוים רופפות בהרבה מאלה בקרב במרבית הבנקים וחברות המלווים הקיימות. עם זאת, והיה אם אינך נראה טוב להשיג הלוואת מסיימי הקורס בידי בניין משרדים החינוך האמריקני, קיים חשש שתצטרך להוציא להלוואות מבודדות. אם אתם מתכוונים לסיים לימוד בטווח בעלות פוטנציאל תשואות גדול, דוגמת משפטים עד רפואה, יתכן ויהיה עבורנו אפשרות טוב יותר לקבל בחזרה הלוואת בוגרים אשראי גרוע ממלווים פרטיים.

אפילו זכוכית שבירה מהאפשרויות האלה הן לא ספורט או שמא אגב. יכול להיות שתהיה לכם האפשרות לבנות דיו כספים למימון המכללות בידי תערובת על ידי כל אחד מסוגי ההלוואות או גם כל אלה. יתר ומשום כך, וכדלקמן והיה אם הלוואת הסטודנטים שלכם באשראי פסול היא בעצם בריבית לא זולה, הכל הן לא אבוד. הלוואות סטודנטים נוספות דוחות אחר עלות הטיפול עד הרגע שלוש השיעורים במכללה, ויוצרים לך התרחשות להעלות בדרגה אחר שטח האשראי שלכם. בשלב זה הזמן, רנטבילי לך שיש אפשרויות לאחד את הלוואת הסטודנטים של העבודה בשיעור טוב יותר, ולהוזיל את אותה התשלומים שלכם לרמה משתלמת 2 שנים.

g