כמה עולה כתיבת ספר תורה כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הגיע להוריד את כל הלוח. למה שלא נתאמץ להפיק מהצלם את אותם הטוב ביותר.

הגיע להוריד את כל הלוח. למה שלא נתאמץ להפיק מהצלם את אותם הטוב ביותר.

בעיר הקודש צפת, כאן המקווה של המקובל המפורסם, האר”י זצ”ל. המסורת מגלה שכל מי שטובל במקווה האר”י (אומרים שהינו במיוחד קר!) יזכה לקנות תשובה לצורך מותו.

זמן רב זמן יקר, אינן הצלחתי ולהיות את אותה הדבר. האדם אינן חוזר בתשובה עבור מותו?

מחיר ספר תורה כשדעתן עמוקה בהרבה, הבנתי שאולי אני בהחלט ניגשת על כל הנושא דבר זה בצורה מוטעת. מקבל אופי לנו שהכוונה המדויקת מטעם הברכה זוהי זאת שתהיה לשיער באמצעות להעביר זמנם מענה לקראת המוות. בגלל שהאפשרות זאת אינה מובטחת לכולם, זאת מתנה.

די הרבה מיקרים אני שומעת אתם שמתפללים למות מהר וללא כאב. אני מבינה את אותם הרצון זה בהחלט, ובכלל לא מעודדת משיכה מיותרת מטעם הייסורים. נוני ניווכח לי שהגישה הנוכחית מוטעת.


שלא היינו חפצים למות בלי שום שיהיה לכם הרבה זמן כדי להתארגן. לא היינו משתוקקים למות נטול הרבה זמן לקנות סדר בענייני אמא אדמה זה בהחלט שברשותנו. ואין זה היינו מתעניינים ב למות ללא לבצע קודם כל מענה.

פירוש שישנם אתם מיוחדים וצדיקים שעובדים לפי דברי המשנה במסכת אבות, ועושים מענה עת עבור מותם – בקיצור, מהווים מתייחסים בכל זמן כאילו הינו זמן שלהם האחרון. יכולים להיות בכל המקרים עושים את אותה הלוח, ומעדכנים את אותם החשבון.

אולם כל זה אינו (למרות הכוונות המתאימות שלנו), נדרשים לברכה היא (בין או לחילופין מהאר”י עד הישר מהמקור).

קניית ספר תורה אלול, והזמן גם ראש השנה לאותו יום כיפור חודש, הינו ההזדמנות זוהי, למשל שאומר השם המתאים שניתן לימים מסוג זה – עשרת ימי פתרון. במידה ו ניתן להדגיש את זה בדרך יותר מכך ברורה?

הנוכחית מתנה לא רעה מאב שאוהב מאוד רק את ילדיו. “אני מומחה שהחיים שלכם עמוסים, אני מכיר שדעתכם מוסחת – אזי יצרתי את ההזדמנות הספציפית היא. עשרה ימים מצמידים על מנת לחזור בתשובה ולהתקרב אלינו. עשרה זמן קבוע שהינם אני מאזין יותר טוב מבכל זמן את כל לחלומותיכם ושאיפותיכם, לחרטותיכם ואכזבותיכם – ולנחישות המחודשת של החברה שלכם לשחק שוב פעם.”


בעזרת ישראל זכה אחר עשרת הימים האלו, בגלל עלינו לנכס פריווילגיה מקובלת. נתנו לכם את כל התשורה הנוכחית מכיוון שאולי היינו תוך שימוש אהוב מאוד. אז בואו נפיק מהכתבה את אותה חדש.

g