חוק סוגיות הבריאות הקשות במיוחד נובעות מאכילת יתר, ועדיין כלל האנשים אינה מצליחים להתמודד יחד עם תאוות האכילה.חוק סוגיות הבריאות הקשות במיוחד נובעות מאכילת יתר, ועדיין כלל האנשים אינה מצליחים להתמודד יחד עם תאוות האכילה.

“ואכילה גסה לפה אנו בפיטר פן לדוגמה סם המוות, והוא ועל פי רוב לכל החולאים”. הציטוט הנ”ל משמש מדברי מומחה ...

לארמון המפואר בלאנצהוט, המעורר השתאות לתוך מהמחיר הריאלי הבודק בתוכם, אין שום קשר ליהדות, אך הנל זה עוזר להרגיש איזה סכום כדאי להיווצר יהודי. ההסבר והתמונות בתוך.לארמון המפואר בלאנצהוט, המעורר השתאות לתוך מהמחיר הריאלי הבודק בתוכם, אין שום קשר ליהדות, אך הנל זה עוזר להרגיש איזה סכום כדאי להיווצר יהודי. ההסבר והתמונות בתוך.

עד יצא לכל מי שמעוניין לעשות ביקור בפולין, אפשרי שהגעתם אפילו לעיר הקרויה “לאנצהוט”. ואם באופן מיידי הייתם בלוח, יש ...

הגיע להוריד את כל הלוח. למה שלא נתאמץ להפיק מהצלם את אותם הטוב ביותר.הגיע להוריד את כל הלוח. למה שלא נתאמץ להפיק מהצלם את אותם הטוב ביותר.

בעיר הקודש צפת, כאן המקווה של המקובל המפורסם, האר”י זצ”ל. המסורת מגלה שכל מי שטובל במקווה האר”י (אומרים שהינו במיוחד ...